Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ITI projektu iesniegumu atlase

5. Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2.

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” (1. kārta).

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 (08.03.2016.)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi.
Atlases iesniegšanas termiņš 01.11.2016.–21.12.2018.
Atlases veids Ierobežota atlase
Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumus (.pdf)
Informācija par veiktajiem grozījumiem atlases nolikumā (.pdf)
Atlases nosacījumi

Jauns - Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (10.04.2018. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.doc) (31.10.2016. redakcija)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.doc)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc)
Projekta iesnieguma veidlapa (.doc)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc) Līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc)

Projekta iesnieguma dokumentu formas

1. Projekta iesnieguma Veidlapa ar pielikumiem(.doc)
    (atlases nolikuma 6. punkts)

2. Projekta iesniegumam pievienojamie papilddokumenti:
    (atlases nolikuma 6. punkts)

Noderīga informācija

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.2020. plānošanas periodā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai.

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi.

Apstiprinātie projektu iesniegumi (PI)

Identifikācijas Nr. PI nosaukums PI iesniedzējs PI apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
4.2.2.0/17/I/013 “Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona “Daugava” ģērbtuvju ēkā, Liepāja” Liepājas pilsētas pašvaldība 23.08.2017./01.11.2017.
4.2.2.0/17/I/059 “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš”, Dzintaru ielā 90, Liepājā” Liepājas pilsētas pašvaldība 21.12.2017./07.05.2018.
4.2.2.0/18/I/064 Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldība 19.12.2018.

 

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 31. oktobris, 2016
  • 2. janvāris, 2019