Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ITI projektu iesniegumu atlase

4. Specifiskais atbalsta mērķis 5.5.1.

5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk – 5.5.1.SAM) trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 635 (24.10.2017.)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi
Atlases iesniegšanas termiņš 12.07.2019.–01.06.2020.
Atlases veids

Jauns - Informācija par veiktajiem grozījumiem atlases nolikumā (.pdf) (27.12.2019. redakcija)
Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumus (.pdf)
2019. gada 12. jūlija Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas rīkojums nr. 167/2.1.1

Atlases nosacījumi

Jauns - Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (23.12.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf)
Projekta iesnieguma veidlapa (.doc)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.doc)
Jauns - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc) (23.12.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc)
Vērtēšanas komisijas kopējā projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa (.doc)
Līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc)

Projekta iesnieguma dokumentu formas

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 12. jūlijs, 2019
  • 27. decembris, 2019