Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ITI projektu iesniegumu atlase

3. Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2.

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (1. kārta).

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 645 (10.11.2015.)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi.
Atlases iesniegšanas termiņš Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma 6. pielikums)
Atlases veids

Ierobežota atlase
Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumus (.pdf)

Jauns - Informācija par veiktajiem grozījumiem (.pdf) (26.11.2019. redakcija) 
Informācija par veiktajiem grozījumiem (.pdf) (27.09.2019. redakcija) 
Informācija par veiktajiem grozījumiem (.pdf) (31.05.2019. redakcija)
Informācija par veiktajiem grozījumiem (.pdf) (18.03.2019. redakcija)

Atlases nosacījumi

Jauns - Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (26.11.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (27.09.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (31.05.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (15.03.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (26.11.2018. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.pdf) (05.06.2018. redakcija)
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.doc) (20.12.2017. redakcija)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.doc)
Jauns - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc) (26.11.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc) (27.09.2019. redakcija)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc) (05.06.2018. redakcija)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc) (20.12.2017. redakcija)
Jauns - Projekta iesnieguma veidlapa (.doc) (05.06.2018. redakcija)
Jauns - Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc) (25.11.2019. redakcija)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc) (27.09.2019. redakcija)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc) (05.06.2018. redakcija)
Jauns - Līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc) (26.11.2019. redakcija)
Līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc) (27.09.2019. redakcija)

Projekta iesnieguma dokumentu formas

1. Projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem (.doc)
    (atlases nolikuma 6. punkts)

2. Projekta iesniegumam pievienojamie papilddokumenti:
    (atlases nolikuma 7. punkts)

Noderīga informācija

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa atlases arhīvs

Centrālās finanšu un līguma aģentūras mājaslapā pieejami palīgmateriāli un informācija no semināriem veiksmīgai projekta iesnieguma sagatavošanai.

Apstiprinātie projektu iesniegumi (PI)

Identifikācijas Nr. PI nosaukums PI iesniedzējs PI apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
5.6.2.0/17/I/031 “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības vajadzībām, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā” Liepājas pilsētas pašvaldība 19.03.2018./20.06.2018.
5.6.2.0/17/I/033 Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā" Liepājas pilsētas pašvaldība 11.04.2018./08.08.2018.

 

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 28. decembris, 2017
  • 28. novembris, 2019