Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas

Liepājas pilsētas pašvaldība 2024. gadā izsludinās vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības, sporta un kultūras jomās.

Pašvaldības līdzfinansējuma programmu iespējas nekustamā īpašuma labiekārtošanai

 1. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem.
  Pieteikšanās līdzfinansējumam līdz 2024. gada 1. novembrim.
 2. Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss. 
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 22. aprīlī.
 3. Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 3. aprīlī.
 4. Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei
  Pieteikšanās līdzfinansējumam līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Uzņēmējiem

 1. MVK projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 22. aprīlī.
 2. Remigrantu uzņēmējdarbības projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 22. aprīlī.
 3. Filmu uzņemšanas projektu konkurss.
  Pieteikšanās līdzfinansējumam līdz 2024. gada 30. septembrim.

Nevalstiskajām organizācijām

 1. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 26. aprīlī.
 2. Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 12. aprīlī.

Kultūras projekti

 1. Kultūras pārvaldes projektu konkurss.
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 29. janvārī.

Izglītības projektu konkursi

 1. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem
  Pieteikšanās projektu konkursam līdz 2024. gada 12. jūlijam.
 2. Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss.
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 15. martā.
 3. Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 27. maijā.
 4. Topošo speciālistu stipendiju programma.
  Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta reizi gadā, ap 1. oktobri.

Jauniešiem

 1. Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 31. janvārī.

Sporta projektu konkursi

Visu Liepājā organizēto sporta sacensību līdzfinansēšana
Pieteikšanās projektu iesniegšanai tiek izziņota reizi gadā līdz 6. septembrim, savukārt projektu iesniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā no 6. septembra līdz 6. oktobrim. 

Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšana

Fiziskas vai juridiskas personas var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai konferenču, semināru vai starpnozaru pasākumu organizēšanai Liepājā. Lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus, pēc vajadzības tiek sasaukta konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija. 

 • Atjaunots:
 • 2. jūlijs, 2024