Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas

Liepājas pilsētas pašvaldība 2022. gadā izsludinās vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības, sporta un kultūras jomās.

Pašvaldības līdzfinansējuma programmu iespējas nekustamā īpašuma labiekārtošanai

 1. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem.
  Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 1. novembrim.
 2. Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss. 
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 20. aprīlī.
 3. Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 20. aprīlī.
 4. Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei
  Projektu pieteikumus var iesniegt no 19. aprīļa līdz 15. jūlijam.

Uzņēmējiem

 1. MVK projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 19. aprīlī.
 2. Integrēto teritoriālo investīciju projekti.

Nevalstiskajām organizācijām

 1. Nevalstisko organizāciju projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 13. martā.
 2. Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 31. janvārī.

Kultūras projekti

Kultūras pārvaldes projektu konkurss.
Projektu pieteikumus var iesniegt no 18. jūlija līdz 7. augustam.

Izglītības projekti

Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss.
Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 13. aprīlī.

Topošo speciālistu stipendiju programma.
Pieteikšanās projektu iesniegšanai tiek izziņota reizi gadā līdz 1. oktobrim.

Sporta projekti

Visu Liepājā organizēto sporta sacensību līdzfinansēšana
Pieteikšanās projektu iesniegšanai tiek izziņota reizi gadā līdz 6. septembrim, savukārt projektu iesniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā no 6. septembra līdz 6. oktobrim. 

Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšana

Fiziskas vai juridiskas personas var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai konferenču, semināru vai starpnozaru pasākumu organizēšanai Liepājā. Lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus, pēc vajadzības tiek sasaukta konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija. 

 • Atjaunots:
 • 18. jūlijs, 2022