Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas

Liepājas pilsētas pašvaldība 2022. gadā izsludinās vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības, sporta un kultūras jomās.

Pašvaldības līdzfinansējuma programmu iespējas nekustamā īpašuma labiekārtošanai

 1. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem.
  Pieteikšanās noslēdzās 1. novembrī.
 2. Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss. 
  Pieteikšanās noslēdzās 20. aprīlī.
 3. Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem
  Pieteikšanās noslēdzās 20. aprīlī.
 4. Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei
  Pieteikšanās noslēdzās 15. jūlijā.

Uzņēmējiem

 1. MVK projektu konkurss
  Pieteikšanās noslēdzās 19. aprīlī.
 2. Integrēto teritoriālo investīciju projekti.

Nevalstiskajām organizācijām

 1. Nevalstisko organizāciju projektu konkurss
  Pieteikšanās noslēdzās 13. martā.
 2. Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss
  Pieteikšanās noslēdzās 31. janvārī.

Kultūras projekti

Izglītības projekti

Jauniešiem

Sporta projekti

Visu Liepājā organizēto sporta sacensību līdzfinansēšana
Pieteikšanās projektu iesniegšanai tiek izziņota reizi gadā līdz 6. septembrim, savukārt projektu iesniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā no 6. septembra līdz 6. oktobrim. 

Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšana

Fiziskas vai juridiskas personas var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai konferenču, semināru vai starpnozaru pasākumu organizēšanai Liepājā. Lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus, pēc vajadzības tiek sasaukta konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija. 

 • Atjaunots:
 • 30. novembris, 2022