Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas

Liepājas pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības un kultūras jomās.

Pašvaldības līdzfinansējuma programmu iespējas nekustamā īpašuma labiekārtošanai

  1. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem,
  2. Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss,
  3. Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei,
  4. Līdzfinansējums ķēpājumu novēršanai,
  5. Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem.

Uzņēmējiem

MVK projektu konkurss.
Integrēto teritoriālo investīciju projekti.

Nevalstiskajām organizācijām

NVO projektu konkursi.

Veselības veicināšana

Veselības veicināšanas projektu konkurss.

Kultūras projekti

Kultūras pārvaldes projektu konkurss.

Izglītības projekti

Izglītības pārvaldes projektu konkurss.