Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas

Liepājas pilsētas pašvaldība 2023. gadā izsludinās vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības, sporta un kultūras jomās.

Pašvaldības līdzfinansējuma programmu iespējas nekustamā īpašuma labiekārtošanai

 1. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem.
  Informācija par pieteikšanos tiks publicēta drīzumā.
 2. Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss. 
  Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2023. gada 12. aprīlī.
 3. Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem
  Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2023. gada 3. aprīlī.
 4. Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei
  Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2023. gada 11. aprīlī.

Uzņēmējiem

 1. MVK projektu konkurss
  Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2023. gada 24. aprīlī.
 2. Integrēto teritoriālo investīciju projekti.

Nevalstiskajām organizācijām

 1. Nevalstisko organizāciju projektu konkurss
  Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2023. gada 14. martā. 
 2. Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss
  Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2023. gada 20. februārī.

Kultūras projekti

 1. Kultūras pārvaldes projektu konkurss.
  Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2023. gada 31. janvārī.

Izglītības projekti

 1. Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss.
  Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2023. gada 30. martā.
 2. Topošo speciālistu stipendiju programma.
  Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta reizi gadā, ap 1. oktobri.

Jauniešiem

 1. Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
  Informācija par pieteikšanos tiek publicēta reizi gadā rudenī. 

Sporta projekti

Visu Liepājā organizēto sporta sacensību līdzfinansēšana
Pieteikšanās projektu iesniegšanai tiek izziņota reizi gadā līdz 6. septembrim, savukārt projektu iesniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā no 6. septembra līdz 6. oktobrim. 

Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšana

Fiziskas vai juridiskas personas var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai konferenču, semināru vai starpnozaru pasākumu organizēšanai Liepājā. Lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus, pēc vajadzības tiek sasaukta konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija. 

 • Atjaunots:
 • 23. marts, 2023