Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas

Liepājas pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības un kultūras jomās.

Pašvaldības līdzfinansējuma programmu iespējas nekustamā īpašuma labiekārtošanai

 1. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem.
  Projektu iesniegšana līdz 29. novembrim.
 2. Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss. 
  Projektu iesniegšana 2019. gadā noslēgusies.
 3. Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei
  Projektu iesniegšana 2019. gadā noslēgusies.
 4. Līdzfinansējums ķēpājumu novēršanai.
  2019. gadā konkurss netiek izsludināts. 
 5. Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem
  Projektu iesniegšana 2019. gadā noslēgusies.

Uzņēmējiem

 1. MVK projektu konkurss
  Projektu iesniegšana 2019. gadā noslēgusies.
 2. Integrēto teritoriālo investīciju projekti.

Nevalstiskajām organizācijām

 1. Nevalstisko organizāciju projektu konkurss
  Projektu iesniegšana 2019. gadā noslēgusies.
 2. Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss
  Projektu iesniegšana 2019. gadā noslēgusies.

Veselības veicināšana

Veselības veicināšanas projektu konkurss.
2019. gadā konkurss netiek izsludināts. Veselības veicināšanas aktualitātes skatīt pie projekta "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs".

Kultūras projekti

Kultūras pārvaldes projektu konkurss.
Projektu iesniegšana 2019. gadā noslēgusies.

Izglītības projekti

Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana 2019. gada rudens brīvlaikā.
Projektu iesniegšana līdz 2019. gada 27. oktobrim.