Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības sniegtās līdzfinansējuma iespējas

Liepājas pilsētas pašvaldība 2024. gadā izsludinās vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības, sporta un kultūras jomās.

Pašvaldības līdzfinansējuma programmu iespējas nekustamā īpašuma labiekārtošanai

 1. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem.
  Pieteikšanās līdzfinansējumam līdz 2024. gada 1. novembrim.
 2. Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss. 
  Pieteikšanās līdzfinansējumam līdz 2024. gada 22. aprīlim.
 3. Līdzfinansējums ēkām – kultūras pieminekļiem
  Pieteikšanās līdzfinansējumam līdz 2024. gada 3. aprīlim.
 4. Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei
  Informācija par pieteikšanos tiks publicēta drīzumā.

Uzņēmējiem

 1. MVK projektu konkurss
  Informācija par pieteikšanos tiks publicēta drīzumā.
 2. Integrēto teritoriālo investīciju projekti.

Nevalstiskajām organizācijām

 1. Remigrantu uzņēmējdarbības projektu konkurss
  Pieteikšanās līdzfinansējumam līdz 2024. gada 22. aprīlim.
 2. Nevalstisko organizāciju projektu konkurss
  Informācija par pieteikšanos tiks publicēta drīzumā.
 3. Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss
  Informācija par pieteikšanos tiks publicēta drīzumā.

Kultūras projekti

 1. Kultūras pārvaldes projektu konkurss.
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 29. janvārī.

Izglītības projekti

 1. Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss.
  Pieteikšanās līdzfinansējumam no 2024. gada 19. februāra līdz 15. martam.
 2. Topošo speciālistu stipendiju programma.
  Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta reizi gadā, ap 1. oktobri.

Jauniešiem

 1. Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
  Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2024. gada 31. janvārī.

Sporta projekti

Visu Liepājā organizēto sporta sacensību līdzfinansēšana
Pieteikšanās projektu iesniegšanai tiek izziņota reizi gadā līdz 6. septembrim, savukārt projektu iesniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā no 6. septembra līdz 6. oktobrim. 

Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšana

Fiziskas vai juridiskas personas var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai konferenču, semināru vai starpnozaru pasākumu organizēšanai Liepājā. Lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus, pēc vajadzības tiek sasaukta konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija. 

 • Atjaunots:
 • 23. februāris, 2024