Aktuālās apspriešanas

Šobrīd nav aktuālu apspriešanu, kurā sabiedrība aicināta izteikt savu viedokli.

Notikušās apspriešanas 2022. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Aicina izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu šķeldas katlu mājas izbūvei Slimnīcas ielā 2.
  Termiņš: no 27. jūlija līdz 5. augustam. Lasīt vairāk
 • Aicina izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu dzīvnieku kapsētas izbūvei Talsu ielā 2.
  Termiņš: no 27. jūlija līdz 5. augustam. Lasīt vairāk
 • Aicinājums apspriest koku ciršanu Krūmu ielā, blakus bijušajai Liepājas internātpamatskolai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 18. līdz 27. jūlijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Aicinājums apspriest plānoto koku ciršanu Pļavu un Ābeļu ielā. Lasīt vairāk
  Termiņš: No 17. līdz 26. jūnijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Plānojot brauktuves izbūvi Skuju ielā, aicina apspriest koku ciršanu. Lasīt vairāk. 
  Termiņš no 13. līdz 22. jūnijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par 41 koka ciršanu Meldru ielā sakarā ar plānoto ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 18. līdz 27. maijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par četru koku ciršanu Muitas ielā sakarā ar ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 7. līdz 16. februārim. Apspriešanas rezultāti.
 • Par sešu koku ciršanu Slimnīcas un Grīzupes ielā sakarā ar ielas pārbūves projektēšanas darbu uzsākšanu. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 24. janvāra līdz 3. februārim.
 • Par 17 koku ciršanu O. Kalpaka ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 10. līdz 19. janvārim. Apspriešanas rezultāti.

Citas

Notikušās apspriešanas 2021. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Par divu koku ciršanu Sakņu ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri pretī pirmsskolas izglītības iestādei "Prātnieks". Lasīt vairāk
  Termiņš: no 14. līdz 23. septembrim. Apspriešanas rezultāti
 • Par trīs koku ciršanu Vidusceļa ielas posmā no Pļavu līdz Ganību ielai - sakarā ar Vidusceļa ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 20. līdz 29. jūlijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par vienas liepas ciršanu sakarā ar Pļavu un Miera ielas pārbūvi posmā no Riepu līdz Rāvas ielai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 13. līdz 22. jūlijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par viena koka, Holandes liepas, ciršanu sakarā Raiņa ielas pārbūves būvprojektu posmā no Rīgas līdz Jelgavas ielai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 24. maija līdz 2. jūnijam. Apspriešanas rezultāti
 • Par divu priežu nociršanu Ģenerāļa Baloža ielas sarkanajās līnijās (zaļajā zonā). Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par astoņu koku un krūmu ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri, kas paredz teritorijas labiekārtojumu ar jauna apskates objekta novietošanu Atmodas bulvārī 1. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par trīs koku ciršanu sakarā ar siltumtrases pievadu izbūves ieceri Zemgales ielā 15. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par viena koka ciršanu vietā, kur plānota elektromobiļu uzlādes stacija. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 12. līdz 21. februārim. Apspriešanas rezultāti.

Citas

 • Bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 22. novembra līdz 2022. gada 2. janvārim.
 • Apspriešana projektam “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.–2025. gadam". Lasīt vairāk
  Termiņš: no 13. septembra līdz 12. oktobrim. Apspriešanas rezultāti (.pdf)
 • Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas publiskā apspriešana. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 19. novembra līdz 26. decembrim.
 • Atjaunots:
 • 8. augusts, 2022