Aktuālās apspriešanas

Šobrīd ir aktuālas trīs apspriešanas, kurā sabiedrība aicināta izteikt savu viedokli.

 1. Paziņojums par rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas lokālplānojuma papildinātās redakcijas apspriešanu.
 2. Aicinājums apspriest plānoto koku ciršanu Pļavu un Ābeļu ielā.
 3. Plānojot brauktuves izbūvi Skuju ielā, aicina apspriest koku ciršanu.

1. Paziņojums par rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas lokālplānojuma papildinātās redakcijas apspriešanu

Izstrādātājs: SIA “UPB Projekti” (Dzintaru iela 17, Liepāja, tālr. 63 427 009www.upbprojekti.lv).
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Plānošanas dokumenti:

Izvērstāku dokumentāciju skatīt: valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas: no 2022. gada 20. jūnija līdz 2022. gada 19. jūlijam. Lasīt vairāk

2. Aicinājums apspriest plānoto koku ciršanu Pļavu un Ābeļu ielā

No 17. līdz 26. jūnijam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par plānoto koku ciršanu Ābeļu un Pļavu ielā sakarā ar grantēto ielu pārbūves ieceri uz asfaltbetona segumu. Lasīt vairāk

3. Plānojot brauktuves izbūvi Skuju ielā, aicina apspriest koku ciršanu

Izstrādājot būvprojektu ielas brauktuves izbūvei Skuju ielā, posmā starp Rudzu un Jāņa Asara ielu, ir nepieciešama koku ciršana. No 13. līdz 22. jūnijam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā. Lasīt vairāk. 

Notikušās apspriešanas 2022. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Par 41 koka ciršanu Meldru ielā sakarā ar plānoto ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 18. līdz 27. maijam.
 • Par četru koku ciršanu Muitas ielā sakarā ar ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 7. līdz 16. februārim. Apspriešanas rezultāti.
 • Par sešu koku ciršanu Slimnīcas un Grīzupes ielā sakarā ar ielas pārbūves projektēšanas darbu uzsākšanu. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 24. janvāra līdz 3. februārim.
 • Par 17 koku ciršanu O. Kalpaka ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 10. līdz 19. janvārim. Apspriešanas rezultāti

Citas

 • Sabiedriskā apspriešana LSEZ SIA “DG TERMINĀLS” paredzētajai darbībai. Lasīt vairāk
  Termiņš: No 4. līdz 18. janvārim.

Skatīt: apstiprinātie un izstrādes procesā esošie lokālplānojumi

Notikušās apspriešanas 2021. gadā

Koku ciršanas ieceres:

 • Par divu koku ciršanu Sakņu ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri pretī pirmsskolas izglītības iestādei "Prātnieks". Lasīt vairāk
  Termiņš: no 14. līdz 23. septembrim. Apspriešanas rezultāti
 • Par trīs koku ciršanu Vidusceļa ielas posmā no Pļavu līdz Ganību ielai - sakarā ar Vidusceļa ielas pārbūves ieceri. Lasīt vairāk.
  Termiņš: no 20. līdz 29. jūlijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par vienas liepas ciršanu sakarā ar Pļavu un Miera ielas pārbūvi posmā no Riepu līdz Rāvas ielai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 13. līdz 22. jūlijam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par viena koka, Holandes liepas, ciršanu sakarā Raiņa ielas pārbūves būvprojektu posmā no Rīgas līdz Jelgavas ielai. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 24. maija līdz 2. jūnijam. Apspriešanas rezultāti
 • Par divu priežu nociršanu Ģenerāļa Baloža ielas sarkanajās līnijās (zaļajā zonā). Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par astoņu koku un krūmu ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri, kas paredz teritorijas labiekārtojumu ar jauna apskates objekta novietošanu Atmodas bulvārī 1. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par trīs koku ciršanu sakarā ar siltumtrases pievadu izbūves ieceri Zemgales ielā 15. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 15. līdz 24. martam. Apspriešanas rezultāti.
 • Par viena koka ciršanu vietā, kur plānota elektromobiļu uzlādes stacija. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 12. līdz 21. februārim. Apspriešanas rezultāti.

Citas

 • Bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 22. novembra līdz 2022. gada 2. janvārim.
 • Apspriešana projektam “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.–2025. gadam". Lasīt vairāk
  Termiņš: no 13. septembra līdz 12. oktobrim. Apspriešanas rezultāti (.pdf)
 • Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas publiskā apspriešana. Lasīt vairāk
  Termiņš: no 19. novembra līdz 26. decembrim.
 • Atjaunots:
 • 17. jūnijs, 2022